Artist


Du må være logget inn for å få tilgang til pressemateriell...!
Logg inn her!

Himlajord

HIMLAJORD - 2 høvdinger i Norden møtes:
Erik Bye og Evert Taube

Møteleder: Lars Klevstrand, assistert av Kjetil belgedrager Skaslien og lokale kor

Det er virkelig 2 nordiske visegiganter som møtes i denne konsertforestillingen som er på veien i høst.
De møtes og kommenterer hverandre på visevis i en 1 t. 30 minutters lang seanse med kor, solist og akkompagnatør.

De var og er jo begge knyttet til sjølivet, reiste mye rundt i verden, og er like livsbejaende. At de ser ulike sider av denne verdens liv og røre er et spennende faktum som skal brukes for hva det er verdt. Evert ser og dyrker skjønnheten og kjærligheten. Han peker på dette som positive motkrefter i tiden. Dette ser nok Erik også, men ser kanskje tydeligere hva som truer den vidunderlige verden vi omgir oss med. Han er mer opptatt av hvordan vi mennesker spolerer de sjansene vi har til å virkeliggjøre jorden som tilholdssted for menneskene.

Dette stedet kalte Evert for HIMLAJORD.

Det er åpenbare årsaker til at Lars Klevstrand har tatt inititativet til dette møte blant giganter. Erik Byes første visebok fra 1963 ga støtet til
hans gryende gymnasiale viseinteresse og ødela således en potesielt bra realartium. I alle de år som har gått siden da har Lars hatt et nært forhold til dikterens og sangerens verk.
De siste 10-11 år har Lars dessuten markert seg som en av Nordens fremste tolkere av Evert Taubes viser, og har lagt vekt på, som så ofte ellers, å hente fram mindre kjente sider ved skaldens diktning.

Lars har i en årrekke samarbeidet med trekkspilltrollmannen Kjetil Skaslien, i gruppa Gatesangerne, i Børli- og Prøysenprogram, men særlig i arbeidet med Evert Taubes viser. Der er han kan hende aller mest hjemme, og kan
fargelegge og skape stemninger så improviserende utsøkt som bare musikere av hans kaliber er i stand til.

At Lars kan håndtere det flerstemte viste han først og tydeligst i supergruppa "Ballade!!" for mer enn 20 år siden. Han har bakgrunn i
Musikkhøgskolens Kammerkor på 70-tallet, og har lært at parallelle kvinter er en uting, men er ok hvis de brukes bevisst!