Om Adlibitum

Annbjørg Lien,
Bjørn Ole Rasch og
Kirsten Bråten Berg

TRIO MED NY FORESTILLING

Les alt!
TILBAKE TIL
SANGENE!

En forestilling
med tekster av ERIK BYE

Les alt!

Et firma som fordeler sin virksomhet mellom artistformidling, event, kickoffs og andre tilnærmede aktiviteter og arrangement innenfor det vide kulturbegrepet.

Kultur: Ad. Libitum AS er blant annet leverandør av en klassisk sammenslutning,hvor vi formidler de norske klassiske utøverne i et bredt spekter, der kunstneren ikke er knyttet til et impresariobyrå i Norge.

Denne sammenslutningen skal gi en kvalitetssikring av utøverne, samtidig som vi også skal kunne bistå våre kunder på en profesjonell måte knyttet til kontraktsfesting, oppfølging og gjennomføring av det enkelte arrangement, hvor kunstneren er formidlet.

Vi arbeider innenfor det vide kulturbegrep som omfatter blant annet tekstformidling, scenografi, oversettelser (kinesisk, tysk, italiensk), administrasjon og koordinering av større kulturtiltak, utsmykking og kontakt med bildende kunstnere, dans, foredragsholdere, bestillingsverk musikk og forfattere.

Arrangementsbistand: Vi bistår våre kunder med planlegging av alle typer arrangementer -store og små. Vi er gjerne med allerede fra planleggingsstadiet, slik at vi i fellesskap kan komme frem til det beste resultat - skreddersydd til dette arrangementet.

Ideutveksling: Fra idè via manus i samarbeid med den enkelte oppdragsgiver til større og mindre kulturarrangementer i de fleste sjangere.

Turneopplegg: Vi planlegger turneer i inn -og utland i forbindelse med profilering av egne artister og på vegne av andre - forestillinger, musikaler, cabareter ol. Vi bistår med hjelp til tekniske løsninger, budsjettering, turneledere osv.

Booking: Vi har kontakt med alle norske artister - enten direkte eller i samarbeid med andre impresariobyråer og vil til enhver tid kunne bistå med å finne riktig artist etter ønske fra våre kunder. Vi kan også tilby nye og spennende løsninger til artistsamarbeid, dersom dette er ønskelig. Medlem av Den Norske Impresarioforening